Ettan | Projektstart juli 2013| Jurmala 2013
Örebro 2013| Resultat 2014
Globulen ideell förening

IKMA resurscenter
  


        Entreprenörskap, sysselsättning och aktivt deltagande!

Projektet genomfördes med stöd av Europeiska programmet Youth in Action och Jurmala kommun, Lettland. De två organisationerna från Sverige har varit IKMA resurscenter och Globulen ideell förening.  Från Lettland  har varit de två organisationerna Jurmalas bernu un jauniesu interesu centrs och Lidzdalibas platforma biedriba.   .

 


Sharif,
från Afghanistan, nu i Sverige
 - aktiv i projektet - startar eget företag LOMANI och får betalda arbetstimmar genom Svenska Kyrkan, BIIA och Globulen. 

Globulen ideell förening, ullalandenmark@telia.com | IKMA resurscenter, gunta@ekowes.se 

Design: landulla.com