Construktiva Konsult
Projekt- & Idékontor Sverige
 
+46(0)734996041 ullalandenmark@telia.com
 
 

CCTP
Community Champion Training Programme

2015-2018
BIIA
resurscentrum
DMC
Disabled Making Career

2013-2015
Aurora
Globulen EU-projekt

2013-2015
 

             
Projekt- och Idékontor Sverige ger dig möjlighet till kontakter i Sverige och i andra länder, du kan driva dina egna projekt, du kan skapa din egen anställning/företag.   Hör av dig till oss!!  

LISA -  landsbygd och inkluderande småföretagsamhet och arbetsliv
www.facebook.com/LISAsamarbete
LISA - Starthjälpen Leader Sjö, Skog, Fjäll - dokumentation

Presentation contactseminar in Leipzig 2018 Erasmus+

        Construktiva Konsult arbetar med:
       * idé och projektutveckling
        * coachning och stöd för etablering och
           företagsamhet
        * skapar arbetstillfällen (kortare och längre uppdrag)
           i samverkan mellan offentlig verksamhet,
           privata intressen och ideellt engagemang.

           Projekt- och Idékontor Sverige
           
* för internationella och lokala projekt
         * som egenanställningsföretag för dig som vill pröva dina egna idéer

        Anja Eliasson studerar Eko-entreprenör inom hållbar utveckling vid Mittuniversitet
        Östersund och följer Construktiva konsult under 2017, ta del av Anjas rapporter:
        Samhällsentreprenörskap, Anjas beskrivning av Construktiva konsult
        Samhällsentreprenörskap och organisation, Anjas beskrivning av Construktiva konsult

    
  Erasmus+ Funding Opportunities for Youth - Youthpass                           

 

Utländska Grytans Mat, arbetar genom Projekt-& Idékontor Sverige

                                            
Vår tidning om DMC-projektet,
Disabled Making Career


Årsberättelse 2015
CAK arbetsintegrerande socialt företag

 


   Vill du läsa min bok?
    "Vem skickar du fakturan till - eller är det någon annan som tjänar på företagaren?"
    Beställ den genom Books-O-Demands

       
                                                                                 Foto Lydia Liu