Construktiva Konsult
Projekt- & Idékontor Sverige
startsidan
+46(0)734996041 ullalandenmark@telia.com
 
 

CCTP
Community Champion Training Programme

2015-2018
BIIA
resurscentrum
DMC
Disabled Making Career

2013-2015
Aurora
Globulen EU-projekt

2013-2015
 


DMC - Disabled Making Careers
Leonardo da Vinci Partnerskap / EU-projekt

Funktionsnedsattas möjligheter till arbete och karriär
www.dmc.plymouthmind.com
DMC på facebook
      

Nytt som händer 2017! Matglad kurs i Alingsås & Kärlek och matglädje
Information om Projektet DMC, Disabled Making Career
Nyhetsbrev DMC 2015

Vem, vilka påverkas av DMC Disabled Making Careers?
·
        personer med egen funktionsnedsättning
·
        arbetsgivare och medarbetare
·
        handläggare på myndigheter

Vilka effekter förväntas av projektet?
·
        kunskap om funktionsnedsättningar ökar hos arbetsgivare
·
        fler personer kommer ut i arbete, anpassade efter individen
samarbete med organisationer i andra länder 

Inom projektet, i Sverige
Arbetsmarknaden för funktionsnedsatta, Veronicas sammanställning
DMC intervju goda exempel Camilla, Robert, Veronica
Sammanfattning boken Motiverande samtal (av Veronica)
Föreläsningsserie med Veronica & Linda
    DMC Webb studiecirkel avslutning
DMC frågeformulär

Projektmöte i Turkiet och England 2014, på svenska
DMC Elaziq Turkiet juni 2014, sammanfattning av Malin, Alingsås
DMC Plymouth, England oktober 2014, sammanfattning Ing-Marie, Alingsås

In English, presentations at project meetings
Theme 1, Bulgaria 2013: Situation analysis & diagnosis, SWOT Sweden

Theme 2, Sweden, Newsletter March 2014 Disabled Making Career
Theme 3, Turkey 2014: Workshop DMC Sweden
Theme 4, England 2014: Vocational rehabilitation presentation Sweden
Theme 5, England 2015: Job hunting and Job coaching, presentation Sweden
Theme 5, England 2015: Veronica, an example of Job coaching
Theme 6, Sweden, sent to Turkey 2015: DMC Questionnaire.pdf
Theme 6, Case study Sweden Employment empowerment within the vocational environment

***