Construktiva Konsult
Projekt- & Idékontor Sverige
startsidan
+46(0)734996041 ullalandenmark@telia.com
 
 

CCTP
Community Champions Training Programme

2015-2018
BIIA
resurscentrum
DMC
Disabled Making Career

2013-2015
Aurora
Globulen EU-projekt

2013-2015
 


“Community Champion Training Programme”
2015-1-UK01-KA202-013597
CCTP Learning & Sharing Multiplier Event Sverige,  
Birka folkhögskola, Jämtland 16-17 maj 2018

   Cirkulär ekonomi, vad är det?                          Rysseviken/Social firms CEFEC
   Arbetsintegrerande sociala företag                   Coompanion Jämtland  
   Erasmus+ CCTP/Samhällsarbetare                   CCTP projektet
   Kompetensutveckling utomlands                      Universitets- & Högskolerådet
   Möjligheter genom internationella utbyten         Universitets- & Högskolerådet
   Gott exempel, arbetsmarknad integration         Laxå kommun
   CCTP partners Slovenien, England, Rumänien    Google hangout
   Forum och samtal                                           Eventets deltagare
   Erasmus+ European Voluntary Service                Navigatorcentrum Östersund
   Erasmus+ CCTP Möjligheter                             CCTP projektet  
   Innanförskapsakademin                                  Östersundshem
   Idéburet offentligt partnerskap IOP                  Östersunds kommun

Community Champions Training Programme
CCTP projektets webbsida www.communitytrainingeu.com
Samhällsarbetare Moodle  www.communitytrainingeu.com/se

 

Intressenter/stakeholders/samarbetspartners i Sverige
Birka folkhögskola
, Laxå kommun, Rysseviken, Globulen ideell förening,
BIIA resurscentrum, Innanförskapsakademin Östersundshem,
SVO-Sudan Volunteer Organisation, Utlandsgrytan ideell förening