Construktiva Konsult
Projekt- & Idékontor Sverige
startsidan
+46(0)734996041 ullalandenmark@telia.com
 
 

CCTP
Community Champions Training Programme

2015-2018
BIIA
resurscentrum
DMC
Disabled Making Career

2013-2015
Aurora
Globulen EU-projekt

2013-2015
 


Community Champions Training Programme
www.communitytrainingeu.com
Erasmus+ partnership project, Community Champion Training Programme creating
EQF level 3 training to improve skills for working with disadvantage groups.

Presentationer från projektets avslutande Event 16-17 maj 2018

CCTP Newsletter/nyhetsbrev
June 2018, March 2018, September 2017
, January 2017
September 2016, May 2016

Ett Erasmus+ projekt som har utvecklat ett innovativt och användbart utbildningsprogram
för människor som är engagerade i frivilligarbete, som volontärer och samhällsarbetare.  Inkluderande de som kommer från missgynnade grupper som har/haft svårigheter att involvera sig i utbildning och träning.

Projektets partnerskap; Organisationer i England, Slovenien, Rumänien och Sverige erbjuder utbildningsprogrammet som finns tillgängligt för andra aktörer och intressenter inom Europa.
www.communitytrainingeu.com/cctp

Intressenter/stakeholders/samarbetspartners i Sverige
Birka folkhögskola
, Laxå kommun, Rysseviken, Globulen ideell förening,
BIIA resurscentrum, Innanförskapsakademin Östersundshem,
SVO-Sudan Volunteer Organisation, Utlandsgrytan ideell förening

 

Vår informationsbroschyr CCTP från projektets startfas

Community Champions Training Programme