Construktiva Konsult
Projekt- & Idékontor Sverige
startsidan
+46(0)734996041 ullalandenmark@telia.com
 
 

CCTP
Community Champions Training Programme

2015-2018
BIIA
resurscentrum
DMC
Disabled Making Career

2013-2015
Aurora
Globulen EU-projekt

2013-2015
 


CCTP Newsletter September 2017
CCTP Newsletter January 2017
CCTP Newsletter September 2016
CCTP Newsletter May 2016


Community Champions Training Programme

Ett Erasmus+ projekt i syfte att utveckla ett innovativt och användbart utbildningsprogram
för människor som är engagerade i frivilligarbete, som volontärer och samhällsarbetare. Utbildningsprogrammet ska stärka förmågor och kapacitet att arbeta inom en bred sektor. Inkluderande de som kommer från missgynnade grupper som har/haft svårigheter att involvera sig i utbildning och träning.

Projektets partnerskap; England, Slovenien, Rumänien och Sverige utvecklar ett program
som ska vara tillgängligt för andra aktörer och intressenter inom Europa.

www.communitytrainingeu.com

Erasmus + partnership project, Community Champion Training Programme creating
EQF level 3 training to improve skills for working with disadvantage groups.


Vår informationsbroschyr CCTP i projektets startfas finns här