Construktiva Konsult
Projekt- & Idékontor Sverige
startsidan
+46(0)734996041 ullalandenmark@telia.com
 
 

CCTP
Community Champion Training Programme

2015-2018
BIIA
resurscentrum
DMC
Disabled Making Career

2013-2015
Aurora
Globulen EU-projekt

2013-2015
 


                    
landulla.com/biiaresurscentrum

BIIA resurscentrum
för samhällsnytta & integration

_________________________

BIIA resurscentrum är en mötesplats för människor som vill delta
i samhällslivet, i arbetslivet och i företagandet.

 
BIIA resurscentrum samarbetar med många människor, föreningar,
företag och organisationer. Välkommen du med!