Construktiva Konsult
Projekt- & Idékontor Sverige
startsidan
+46(0)734996041 ullalandenmark@telia.com
 
 

CCTP
Community Champion Training Programme

2015-2018
BIIA
resurscentrum
DMC
Disabled Making Career

2013-2015
Aurora
Globulen EU-projekt

2013-2015
 


AURORA
Leonardo da Vinci Partnerskap 2014-2020

landulla.com/globulen/aurora.htm

aurora2014-2020.weebly.com/

Vad handlade AURORA om?
·
        lära om olika möjligheter till EU-projekt, bl a inom programmet Erasmus +
·
        hitta och lära känna samarbetspartners i andra EU-länder 

Varför var projektet viktigt?
·
        behovet av nya och förändrade arbetstillfällen i Europa
·
        gemenskap och lärande med människor i andra länder

Hur gick det till?
·
        genom projektmöten via modern teknik (skype, webinarium med mera)
·
        transnationella projektmöten
·
        spred projektets erfarenheter lokalt, regionalt och nationellt

När genomfördes det?
·
        Projektet AURORA genomfördes september 2013 – juni 2015