Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att
kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande
att forma samhället och sina egna liv.

 
 

START P?GÅNG LÄNKAR KONTAKT

 
BIIA resurscentrum

är en mötesplats för människor som vill delta i samhällslivet, i arbetslivet och i företagandet.

 BIIA resurscentrum samarbetar med många människor, föreningar, företag och organisationer. Välkommen du med!

_________________________


BIIA resurscentrum
för samhällsnytta & integration


Om BIIA Parkstugan

BIIA årsredovisning
2017
2016
2015
2014


 

    

 


Motverka våld i nära relationer genom internationellt samarbete i ett Nordplus Vuxen utvecklingsprojekt. Barn, kvinnor och män, med perspektiv på helheten, att lära med och av olika organisationer i Litauen, Island, Norge och Sverige. En handbok med goda exempel, utbildningstillfällen, dela erfarenheter och kunskap samt skapa ett innovativt gemensamt utbildningsprogram har varit fokus.  

Information och uppdateringar vårt NordplusVuxen projekt
projektets webbsida, www.domesticviolence.zispb.lt/en
nyhetsbrev 4, engelsk version, svensk version 
nyhetsbrev 3, engelsk version, svensk version         Ragnhild BIIA presentation
nyhetsbrev 2, engelsk version, svensk version         Svenska Handboken
nyhetsbrev 1, engelsk version, svensk version         Innovative Training Programme

_______________________

BIIA resurscentrum inspirerar och stimulerar till jämställd tillväxt och samhälle
+ vår samordnare kan du nå på mobiltelefon: 0734996041 och e-post
+ kontakta oss med dina idéer, kan diskutera och ge stöd för kvinnor, män och ungdomar som vill hitta möjligheter till arbete och/eller starta egen verksamhet.  
+ BIIA resurscentrum har kontaktvägar inom offentlig verksamhet, privata näringslivet och till ideella organisationer som vi gärna delar med oss av.
_______________________

Mänskliga rättigheter och demokrati i Sverige
Samtal och lärande tillsammans, studiecirkel i Östersund.Utländska Grytans Mat, ideell förening som arbetar för meningsfulla aktiviteter för asylsökande och nya i Sverige som strävar mot vägar till arbete och samhällsliv i Sverige. BIIA resurscentrum är samarbetspartner.

Mer information: BIIA resurscentrum, 0734996041, ullalandenmark@telia.com

_______________________

Ökade språkkunskaper i svenska, att ha körkort, datakunskaper, möjlighet till validering av betyg, utbildningar och erfarenheter från hemlandet, ökad integrering i samhället och respekt för kulturell mångfald, behov som kommit till uttryck i kartläggningen:

Invandrarkvinnor som resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg.
En kartläggning inom JämFÖR-projektet i Örebro län 2014. Ladda ner vår rapport här; BIIA rapport JämFÖR och/eller vårt kartläggningsmaterial BIIA JämFÖR.

Frågeställningar som resultat av vår studie, efter att intervjuat över 50 kvinnor och män och av vilka 86% ser sig själva kunna arbeta inom vård och omsorg i framtiden.
* Hur kan invandrarkvinnor bli mer anställningsbara?
* Hur kan utlandsföddas språkkunskaper användas som en resurs inom vård och
omsorg? Och hur bidrar vi till förbättrad språkinlärning i svenska?
* Hur kan vi tillgodose att invandrarkvinnor får rätt utbildning och rätt stöd?
* Kan vi använda folkbildningspedagogiken som metod för att öka motivationen att
välja vård och omsorg som sin framtida försörjning?
* Hur kan vi inspirera till framtida alternativa lösningar och samarbete mellan
arbetssökande, utbildningssamordnare och företagsfrämjande aktörer?

_______________________

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

BIIA's slutrapport kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala bolagsstyrelserna i Askersund, Hallsberg och Laxå före och efter valet 2014 finns att ladda ner här. Rapporten är finansierad av JämFÖR-projektet och initierad av BIIA resurscentrum.


Bredd i kompetens och trovärdighet
Kommunala bolag har allt att vinna på att bolagsstyrelserna har en representation som speglar kommunens invånare.

Christina Franzén, VD Näringslivets Ledarskapsakademi delar med sig av sin erfarenhet och kunskap och vi samtalar med politiska representanter i Laxå, Hallsberg och Askersunds kommuner. En intressant eftermiddag i Hallsberg september 2014. Arrangör BIIA resurscentrum och JämFÖR-projektet i Örebro län.

Rättvis representation - en överlevnadsfråga för alla, INBJUDAN 4 mars
JämFÖR-projektet och BIIA resurscentrum arrangerade föreläsning med Rättviseförmedlingen på Jobbmässan, Conventum Örebro 4 mars 2015.


Regionalt Resurscentrum i Örebro län samverkar med oss lokala nätverk för kvinnor för fortsatt strategiskt arbete att integrera jämställdhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet under den kommande verksamhetsperioden 2013-2015.

Synliggöra kvinnors villkor - Öka inflytande och delaktighet - Kunskapsutveckla - Samverka är arbetssätt och verksamhet i satsningen JämFÖR för en jämställd tillväxt i Örebroregionen"Som en av ambassadörerna för kvinnors företagande i Sverige vill jag dela med mig av mina erfarenheter och sprida kunskap om företagandet som ett sätt att förverkliga sina idéer och drömmar!"  Ulla Landenmark, egenföretagare. Regeringens satsning avslutades 2014.

Utvecklingsprojekt med Albanien utvärderas
BIIA resurscentrum samarbetade med Svensk-Albanska Vänskapsföreningen, SAFA för lokal, demokratisk och hållbar utveckling i samhället Lubonja i regionen Korca, sydöstra Albanien. Mer information finns i SAFA's utvärdering av demokratiprojekt och hjälparbete.

 

Ett annat projekt som BIIA resurscentrum framgångsrikt genomfört är Projektet Handelsplats Internationella affärer i Sverige, med ekonomiskt stöd från Tillväxtverkets program för utländska företagare. BIIA har byggt upp ett företagsnätverk som lever kvar efter projektets avslut. Kontakta oss om du vill veta mera eller delta i våra aktiviteter.
 

BIIA resurscentrum, biia@landulla.com